Terminal za gorivo

Terminal za gorivo za vaše specifične potrebe – kao samostalni uređaj ili kao mogućnost integracije u novu ili postojeću benzinsku pumpu na Vašoj benzinskoj postaji – prema potrebi.